Zajęcia rekreacyjne w okresie od września do kwietnia kolejnego roku (ceny brutto za 1 godzinę)

Od poniedziałku do piątku

80 zł

Soboty i niedziele

70 zł

Kluby sportowe mające siedzibę na terenie Gminy Dąbrowa,
niezależnie od dnia tygodnia

5 zł

Młodzieżowe kluby sportowe mające siedzibę na terenie Gminy Dąbrowa, niezależnie od dnia tygodnia

1 zł

 

 

Zajęcia rekreacyjne w miesiącach maj - czerwiec (ceny brutto za 1 godzinę)

Od poniedziałku do piątku

60 zł

Soboty i niedziele

50 zł

Kluby sportowe mające siedzibę na terenie Gminy Dąbrowa, niezależnie od dnia tygodnia

5 zł

Młodzieżowe kluby sportowe mające siedzibę na terenie Gminy Dąbrowa, niezależnie od dnia tygodnia

1zł

 

Imprezy sportowe, kulturalne, targowe (ceny brutto za 1 godzinę), niezależnie od miesiąca i dnia tygodnia

Imprezy artystyczne i targowe, w których udział bierze nie więcej niż 100 osób

100 zł

Imprezy o udziale powyżej 100 osób, lecz nie więcej niż 300

200 zł

Imprezy o udziale powyżej 300 osób

300 zł

 

OPŁATY ZA UMIESZCZENIE REKLAMY Ceny brutto, za 1m2, za miesiąc

Reklama wewnątrz hali sportowej

20 zł

Reklama poza halą sportową

5 zł

                    Dla klubów sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Dąbrowa

1 zł